psychoterapiaPsychoterapia dorosłych

Oferuję indywidualną psychoterapię dorosłych. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Początkowo, spotkania mają charakter konsultacji, które służą zebraniu wywiadu, wstępnej diagnozie trudności, z jakimi zgłasza się dana osoba, a następnie określeniu celów terapii i ustaleniu kontraktu psychoterapeutycznego.

Istnieje możliwość umówienia się na sesję w sobotę.

 

Czym jest psychoterapia?

Każda psychoterapia, niezależnie od nurtu, czerpie wiedzę z wielu dziedzin. Jest skuteczną formą pomocy, a jej celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego pacjenta.  

Psychoterapia psychodynamiczna jest terapią wglądową, ukierunkowaną na pogłębienie rozumienia świata wewnętrznego pacjenta i wpływu indywidualnego doświadczenia na odbiór rzeczywistości m.in. kształtowania się relacji z innymi.

Praca w tym nurcie jest zwykle długoterminowa, a relacja terapeutyczna stanowi główny czynnik leczący. Sesje odbywają się regularnie, „twarzą w twarz”.